Vitalisskolan om & till & nybyggnad

Vitalisskolan är en 2-parallellig låg- och mellanstadieskola med förskoleklass och fyra fritidsavdelningar. De ursprungliga skolbyggnaderna är från 1950-talet. Skolan har byggts om och till i olika omgångar genom åren.

De ursprungliga delarna av skolan är två tegelbyggnader från 1950-talet. Klassrum med högt i tak och stora fönster var ombyggda och kommer efter renoveringen att återta sin ursprungliga form, men med dagens behov av teknik, luftväxling och ytskikt tillgodosedda. Envåningsbyggnader som tillkommit under 1970-talet var i undermåligt skick och dessa ersätts med nya huskroppar i två våningar för att tillgodose skolans ökade behov av lokaler. En fristående envåningsbyggnad uppförs också för en av fritidsavdelningarna.

De tillbyggda lokalernas utformning har haft den befintlig grundplattan från 70-talet som utgångspunkt. Utifrån den har byggnadskropparnas form och planlösning tagits fram. Ett gestaltande motiv från de två ursprungliga tegelbyggnaderna har varit att, som ett "eko" från ursprunget, låta besökaren möta två gavlar. Även om 50-talshusen nu sammanbinds med nya två-våningsbyggnader, så är de tillkommande volymerna formgivna och färgsatta i respekt mot 50-talets tegelbyggnader. Samtliga tillkommande huskroppar putsas. Entrépartier har stående träpanel. De små klassernas separata entréer har givits olika kulör för barnens orientering.

 

 

 

 

  • Byggherre: Trosa Kommun
  • Byggår: Under byggnation
  • Yta: 5800 m2
  • Ort: Trosa
  • Medverkande: Arkitekt: Gunilla Rombo, Håkan Zätterlund Medarb:Katarina Gunnarsson, Veronica Carlsson, Christoffer Amundin, Birgitta Elvingsson, Jakop Lindergård, Steen Kristiansen Färgsättare: Fritz Fuchs
Annat i den här kategori: Kulturskolan, Tomtaklint »

e-post: info@asmussens.se

© Erik Asmussens stiftelse 2015 | Logga in