Kulturskolan, Tomtaklint

Tomtaklinskolan, Trosa Tomtaklinskolan, Trosa

Byggnaden inrymmer lokaler för Trosa kommuns Kulturskola, som bedriver undervisning i instrumentalmusik, dans och teater. Den har tre musikövningsrum, varav ett rum för ensembleövningar och ett för trumövningar.

Huset är en tillbyggnad till högstadieskolan Tomtaklint och bildar mot skolans aula ett uterum, som kan användas som en liten utescen på sommaren. Varje rum är anpassat till verksamhetens akustiska krav. Ventilationen är därför utförd utan kanalgenomföringar mellan rummen. Istället har man valt en självdragslösning rakt upp från varje övningsrum.

2010 tilldelades Steen Kristiansen ett hedersomnämnande från Trosa Kommun i samband med "Årets nybyggare" med motiveringen: Tillbyggnaden visar respekt för den befintliga skolbyggnaden men har en egen karaktär och ekologisk profil som är en förädling av det ursprungliga huset.

" Arkitekten har förädlat det arkitektoniska språket av det befintliga huset och givit det en värdig tillbyggnad "

 

 

  • Byggherre: Trosa Kommun
  • Byggår: 2010
  • Yta: 557 m2
  • Ort: Tomtaklintvägen 4, Trosa
  • Medverkande: Arkitekt: Steen Kristiansen Medarb: Gunilla Rombo, Birgitta Elvingson Färgsättn: Mats Wilzén

e-post: info@asmussens.se

© Erik Asmussens stiftelse 2015 | Logga in