Cappellagården

Cappellagården Cappellagården

Det ursprungliga arkitektoniska motivet på Capellagården är rektangulära gårdsbildningar med karaktäristiska trädgårdar inramade av hantverkslängorna. Vinkelbyggnaden, som innehåller alla delar av den keramiska verksamheten, bildar en ny hantverksgård, där brännugnar för olika bränningsmetoder är uppbyggda under en öppen takkonstruktion.

Byggnadens väggar är murade av massiv lättbetong, som är putsad ut- och invändigt. Taket, som är täckt med rött taktegel, bärs upp av kraftiga limträbalkar och –pelare, synliga i elevverkstäderna. Här är dagsljuset differentierat med allmänbelysning via takfönster, och direktljus på varje arbetsplats vid drejskivorna genom låga fönster i fönsterpartierna. Ventilationssystemet bygger på termiskt självdrag. Tilluften passerar genom stora kanaler under byggnaden, där den förvärms av brännugnarnas spillvärme.

 

  • Byggherre: Stiftelsen, Capellagården
  • Byggår: 2000 oktober
  • Yta: 525 m2
  • Ort: Vickleby, Öland
  • Medverkande: Arkitekt: Steen Kristiansen, Medarb: Håkan Zätterlund, Färgsättn: Fritz Fuchs

e-post: info@asmussens.se

© Erik Asmussens stiftelse 2015 | Logga in