Skolor

 • Byggherre Trosa Kommun
 • Byggår Under byggnation
 • Yta 5800 m2
 • Ort Trosa
 • Medverkande Arkitekt: Gunilla Rombo, Håkan Zätterlund Medarb:Katarina Gunnarsson, Veronica Carlsson, Christoffer Amundin, Birgitta Elvingsson, Jakop Lindergård, Steen Kristiansen Färgsättare: Fritz Fuchs

Vitalisskolan är en 2-parallellig låg- och mellanstadieskola med förskoleklass och fyra fritidsavdelningar. De ursprungliga skolbyggnaderna är från 1950-talet. Skolan har byggts om och till i olika omgångar genom åren.

 • Byggherre Trosa Kommun
 • Byggår 2010
 • Yta 557 m2
 • Ort Tomtaklintvägen 4, Trosa
 • Medverkande Arkitekt: Steen Kristiansen Medarb: Gunilla Rombo, Birgitta Elvingson Färgsättn: Mats Wilzén

Byggnaden inrymmer lokaler för Trosa kommuns Kulturskola, som bedriver undervisning i instrumentalmusik, dans och teater. Den har tre musikövningsrum, varav ett rum för ensembleövningar och ett för trumövningar.

 • Byggherre Skolans Fastighetsbolag
 • Byggår 1999, 2003 och 2007
 • Yta 1488 m2
 • Ort Ljungsbro, Linköping
 • Medverkande Arkitekt: Steen Kristiansen Medarb: Håkan Zätterlund Färgsättn: Matz Wilzén

Björkö Friskola med waldorf- och ekologiinriktning ligger på en vacker naturtomt ut mot sjön Roxen. Skolans nybyggda hus utgörs av tre klassrumspavilljonger, en värmecentral och ”Kulturarenan”, som innehåller gymnastiksal/aula med scen, verkstäder och undervisningslokaler.

 • Byggherre Stiftelsen, Capellagården
 • Byggår 2000 oktober
 • Yta 525 m2
 • Ort Vickleby, Öland
 • Medverkande Arkitekt: Steen Kristiansen, Medarb: Håkan Zätterlund, Färgsättn: Fritz Fuchs

Det ursprungliga arkitektoniska motivet på Capellagården är rektangulära gårdsbildningar med karaktäristiska trädgårdar inramade av hantverkslängorna. Vinkelbyggnaden, som innehåller alla delar av den keramiska verksamheten, bildar en ny hantverksgård, där brännugnar för olika bränningsmetoder är uppbyggda under en öppen takkonstruktion.

 • Byggherre Skolans byggnads stiftelse
 • Byggår 2000
 • Yta 4000 m2
 • Ort Tallhöjdsgatan 1, Göteborg
 • Medverkande Arkitekt: Steen Kristiansen, Medarb. Jan Aleby, Jan Arve Andersen. Inredare: Ulrika Wallin, Färgsättning: Fritz Fuchs

De två byggnaderna, som utgör skolans första bebyggelseetapp, är inpassade på en terrasserad bergslätt, där en del av de befintliga bergshällarna och tallskogsvegetationen är bevarad. Det röda lågstadiehusets verkstäder i bottenvåningen är byggda av sten. Övervåningen med klassrum är byggd i trä, isolerad med torv och träfibermaterial.

«FörstaFöregående12NästaSista»
Sida 1 av 2

e-post: info@asmussens.se

© Erik Asmussens stiftelse 2015 | Logga in