Planprogram Seminarieområdet

Flygfoto över Ytterjärna Flygfoto över Ytterjärna

Södertälje Kommun tog 2009 fram ett planprogram över dåvarande Rudolf Steinerseminariet, nu Kulturcentrum Järna, Örjanskolan, Vidarkliniken, Skogbrynsbyn och Nibble gård i Ytterjärna. Programmets ligger som underlag för vidare arbete med framtagande av nya detaljplaner för området.

Asmussens Arkitektgrupp har medverkat i programarbetet med kartläggning, utredning och sammanställning av platsens förutsättningar. De förekommande verksamheternas nuvarande och framtida behov/önskemål/visioner har dokumenterats i planprogrammets redovisade förslag till möjlig markanvändning gällande byggnation/anläggning. Projektet har bedrivits i nära samarbete med kommunen och dess förvaltningsenheter, liksom företrädare för platsens verksamheter.

 

  • Byggherre: Vidarstiftelsen
  • Byggår: 2009
  • Yta:
  • Ort: Ytterjärna
  • Medverkande: Ansvarig: Gunilla Rombo
Annat i den här kategori: « Vitalisskolan, detajplan

e-post: info@asmussens.se

© Erik Asmussens stiftelse 2015 | Logga in