Vitalisskolan, detajplan

Detaljplan över Vitalisskolan, Trosa Detaljplan över Vitalisskolan, Trosa

Uppdraget föranleddes av Trosa kommuns planer på att bygga om, till och nytt på Vitalisskolan, tvåparallellig skola från F till år 6. De ursprungliga byggnaderna från 1950-talet ligger fint inpassade intill ett skogsområde med kuperad terräng med bergsknallar i dagen och högvuxen blandskog. Även stora delar av områdena närmast skolbyggnaderna är naturmark med gräsytor mellan barr- och lövträd.

Detaljplanen utformades med största möjliga hänsyn tagen till skolområdets naturvärden. Nya byggrätter har i huvudsak förlagts till befintliga paviljongbyggnader, tillkomna på 1960- och 1970-talen, som planerats att rivas. Föreslagna byggrätters volymer har noggrant avstämts mot de ursprungliga byggnadernas våningsantal och proportioner.

 

 

  • Byggherre: Trosa Kommun
  • Byggår: 2009
  • Yta:
  • Ort: Trosa
  • Medverkande: Arkitekt: Gunilla Rombo
Annat i den här kategori: Planprogram Seminarieområdet »

e-post: info@asmussens.se

© Erik Asmussens stiftelse 2015 | Logga in