Områdes- & detaljplaner

  • Byggherre Trosa Kommun
  • Byggår 2009
  • Yta
  • Ort Trosa
  • Medverkande Arkitekt: Gunilla Rombo

Uppdraget föranleddes av Trosa kommuns planer på att bygga om, till och nytt på Vitalisskolan, tvåparallellig skola från F till år 6. De ursprungliga byggnaderna från 1950-talet ligger fint inpassade intill ett skogsområde med kuperad terräng med bergsknallar i dagen och högvuxen blandskog. Även stora delar av områdena närmast skolbyggnaderna är naturmark med gräsytor mellan barr- och lövträd.

  • Byggherre Vidarstiftelsen
  • Byggår 2009
  • Yta
  • Ort Ytterjärna
  • Medverkande Ansvarig: Gunilla Rombo

Södertälje Kommun tog 2009 fram ett planprogram över dåvarande Rudolf Steinerseminariet, nu Kulturcentrum Järna, Örjanskolan, Vidarkliniken, Skogbrynsbyn och Nibble gård i Ytterjärna. Programmets ligger som underlag för vidare arbete med framtagande av nya detaljplaner för området.

e-post: info@asmussens.se

© Erik Asmussens stiftelse 2015 | Logga in