Om kontoret

Arbetsätt

I vårt arbete lägger vi stor vikt den arkitektoniska gestaltning och färgsättningen. Med medvetna materialval och ett organsikt formspråk, besläktat med naturens formade principer, eftersträvar vi en sund miljö för både kropp och själ. En miljö som i samspelet mellan form, färg och ljus kan vara ett stöd för människan i hennes verksamhet och rekreation. Även byggnadsmaterial och tekniska system, t.ex. ventilation, el-standard m.m. är mycket viktiga delar i denna helhet. Likaså inredning, möbler och armaturer.

 

Vårt kontor har ett brett spektra av beställare, som kommunala bostadsbolag, Waldorf- och kommunala skolor, olika antroposofiska verksamheter, industrier, olika typer av vårdinstitutioner; sjukhus, gruppboende, konvalescentvård och även privata beställare. Vi har uppdrag runt om i Sverige, men även utanför vårt lands gränser.

 

Vi arbetar digitalt i Archi-CAD, vilket gör att vi modellerar byggnaden i 3D. Parallellt har vi även bibehållit och underhållit kunskapen om handritandets konst.

 

Medarbetare

Arkitekter:

Christoffer Amundin SAR/MSA, KTH

Steen Kristiansen Konstakad. Arkitektsk. Köpenhamn

Håkan Zätterlund SAR/MSA, KTH

 

Vi har även ett nära samarbete med externa arkitekter och ett antal tekniska konsulter inom olika professioner. I större projekt utökas kontoret med fler medarbetare.


Historik

Kontoret har sin begynnelse i Erik Asmussens Arkitektkontor, som sedan 60-talet drivit sin verksamhet i Ytterjärna. Vid Erik Asmussens bortgång 1998 fortsatte medarbetarna Christoffer A. Steen K. Gunilla R. och Håkan Z. verksamheten, som idag finns i Robyggehuset på Kulturcentrum Järna i Ytterjärna.

 

 

e-post: info@asmussens.se

© Erik Asmussens stiftelse 2015 | Logga in