Kontor & Industribyggnader

  • Byggherre Camfil Farr AB
  • Byggår 2010
  • Yta 3700 m2
  • Ort Trosa
  • Medverkande Arkitekt: Håkan Zätterlund Medarb: Katarina Gunnarsson Färgsättning: Gunilla Rombo

Filtertillverkaren Camfil behövde göra om sitt tidigare lager till ett höglager för att få plats på industritomten på infarten till Trosa. Det ligger i blickfånget vid huvudinfarten från norr. Kommunen ställde därför höga krav på utformningen.

  • Byggherre Vidarstiftelsen
  • Byggår 2008
  • Yta 112 m2
  • Ort Ytterjärna
  • Medverkande Arkitekt: Gunilla Rombo Medarbet. Katarina Gunnarsson Färgsättare: Fritz Fuchs

 

Panncentralen ligger på Kulturcentrum Järnas område och består av en pannrumsbyggnad och två bränslesilos. En silo för pellets och en för havreskal, som levereras från närliggande Saltå kvarn. Anläggningen försörjer Kulturcentrum Järnas alla byggnader plus intilliggande Örjanskolan och Nibble Handelsträdgård.

e-post: info@asmussens.se

© Erik Asmussens stiftelse 2015 | Logga in