Cirkustomten

Cirkustomten i Gnesta Cirkustomten i Gnesta

Gnestahems intention var att tillföra sitt bostadsbestånd lägenheter anpassade till personer med låg rörlighet. Valet av den centralt belägna tomten gjordes med tanke på närhet till kommersiell och social service. Detta ses som en speciell fördel för dessa lägenheter.

Tomtens läge med Gnestahems bostadshus i sex våningar vid brandstationen, det höga slangtornet och Elektrons höga byggnadskropp ger en omgivning som kräver sin dialog med de tillkomna byggnaderna. Cirkustomtens punkthus fungerar som en förmedlare mellan de höga befintliga byggnaderna och de nya trevåningshusen. Likaså är punkthuset med och bildar det nya gårdsrummet. Med sin relativt höga vertikala byggnadskropp i polaritet med de horisontella lägre byggnaderna bidrar det till artikulering av gårdsrummet.

Husens placering är gjord med tanke på att bibehålla det allmänna gångstråk som tidigare gick diagonalt över tomten. Den går nu i samma sträckning men genom kvarterets gård.

Cirkustomten består av 52 hyreslägenheter samt lokaler för hemtjänst och matsal med mottagningskök. De två trevåningshusen har genomgående lägenheter som nås från loftgångar. I dessa lägenheter har särskild vikt lagts vid planlösningarnas utformning med hänsyn till väl tilltagna ytor för underlätta för boende som använder rullstol eller liknade hjälpmedel.

Kvalitéer som prioriterats är:

 • Badrum som har plats för tvättmaskin och ändå kan användas av rullstolsburna.
 • Klädkammare/stor garderob med plats för förvaring av extra säng.
 • Sovrum/sovalkov nära badrum, med möjlighet att ta upp en dörr emellan.
 • Kylskåp placerat så att man ej behöver bära kylvaror över golvyta till arbetsbänk.
 • Några lägenheter har en liten breddning av loftgången vid entrén. En "jag sitter här och tar en kopp kaffe - trevligt att råkas, när ni går förbi - balkong".
 • Samtliga entréer vetter mot fasad vilket ger ljusa och luftiga trapphus.
 • Fönsternischer är utvinklade in mot rummet, vilket ökar dagsljusinsläppet på ett vackert sätt.

Cirkustomten tilldelades priset Visionsblomman 2003, vilket är Länsstyrelsen i Sörmlands årliga utmärkelse för hög kvalité i Sörmländsk byggnation.

 • Byggherre: Gnestahem AB
 • Byggår: 2003
 • Yta:
 • Ort: Gnesta
 • Medverkande: Arkitekt: Gunilla Rombo, Håkan Zätterlund Medarb. Per Söderberg, Birgitta Elvingson, Tommas Engblom, Filip Henly. Färgsättare: Fritz Fuchs. Mark och Trädgård: Sture Koinberg

Bildgalleri

 •  
Annat i den här kategori: « Ölstugan Skogsbrynsbyn »

e-post: info@asmussens.se

© Erik Asmussens stiftelse 2015 | Logga in