Villa vid Skillebyholm

Privat villa i Skillebyholm Privat villa i Skillebyholm

Byggnaden ligger i nord-sydlig riktning med en tallskog som utsikt från entrén mot öster och ett öppet landskap mot väster med utsikt mot solnedgång. I den relativt smala byggnadskroppen i två våningar får de flesta rum ljus från två eller tre väderstreck.

Huset är byggt av färdiga träelement med isolering av cellulosafiber. På utsidan är huset beklätt med träpanel, och taket har falsad kopparplåt. Som komplement till värmeförsörjningen har flera av rummen eldstad i form av kakelugn eller öppen spis.

 

  • Byggherre: Privat
  • Byggår: 2001 Våren
  • Yta: 210 m2
  • Ort: Järna
  • Medverkande: Arkitekt: Steen Kristiansen

e-post: info@asmussens.se

© Erik Asmussens stiftelse 2015 | Logga in